Lantmännen Reppe ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord.  Vi förädlar vete till våra huvudprodukter - vilka är vitalt vetegluten, vodka och etanol för human konsumtion, torkad och modifierad stärkelse samt foderråvara. Vi levererar våra produkter i huvudsak till livsmedelsindustrin och pappersindustri.

Våra produkter

Vi förädlar vete till olika livsmedelsprodukter, såsom gluten och stärkelse. Vi är också ett av Nordens största destillerier och producerar finsprit (vodka) till dryckesindustrin

Läs mer om våra produkter

Om Reppe

Lantmännen Reppe AB grundades redan 1876 av lokala entreprenörer i Växjö. Våra typiska kunder finns inom både livsmedelsindustrin och den tekniska industrin.

Läs mer om Lantmännen Reppe

Kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö

Lantmännen Reppe tar ansvar i hela kedjan från jord till bord. Läs mer om hur vi skapar lönsamma hållbara affärer med högsta kvalitet, livsmedelssäkerhet och ansvar för miljö. Här finns certifikat, leverantörsdokument och uppförandekod.

Till dokumenten