Lantmännen Reppe ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Vi förädlar vete som är vår råvara till fem huvudprodukter - vilka är glukossirap, vitalt vetegluten, etanol för human konsumtion, torkad och modifierad stärkelse samt foderråvara. Vi levererar våra produkter till livsmedelsindustrin och pappersindustri i huvudsak.

Våra produkter

Vi förädlar vete till olika livsmedelsprodukter, såsom glukossirap och stärkelse. Vi är också ett av Nordens största destillerier och producerar finsprit till dryckesindustrin.

Läs mer om våra produkter

Om Reppe

Lantmännen Reppe AB grundades redan 1876 av lokala entreprenörer och har funnits på samma plats sedan starten. Våra typiska kunder finns inom konfektyr, glass- och pappersindustrin.

Läs mer om Reppe

Kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö

Lantmännen Reppe tar ansvar i hela kedjan från jord till bord. Läs mer om hur vi skapar lönsamma hållbara affärer med högsta kvalitet, livsmedelssäkerhet och ansvar för miljö. Här finns certifikat, leverantörsdokument och uppförandekod.

Till dokumenten