Lantmännen Reppe ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 18 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Vi förädlar vete till våra huvudprodukter - vilka är vitalt vetegluten, vodka och etanol för human konsumtion, torkad och modifierad stärkelse samt foderråvara. Vi levererar våra produkter i huvudsak till livsmedelsindustrin och pappersindustri.

1876 startades vår verksamhet och i dag förädlar vi vete som är grunden i allt vi gör. Vår produktion är en processindustri med produktion 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Våra typiska kunder finner man inom livsmedelsindustrin såsom konfektyr, glass, bageri  samt inom teknisk industri som exempelvis pappersindustrin.

Lantmännen Reppe AB produktionsanläggning ligger i Lidköping med administrativa kontor även i Stockholm och Växjö. Vi har cirka 65 anställda.

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 60 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting.

Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.se.