Om Reppe

Lantmännen Reppe ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Vi förädlar vete, som är vår råvara, till fem huvudprodukter - glukossirap, vitalt vetegluten, etanol för human konsumtion, torkad och modifierad stärkelse samt foderråvara. Vi levererar våra produkter till livsmedelsindustrin och pappersindustri i huvudsak.

1886 började Reppe att tillverka glukossirap som fortfarande är en av våra stora produkter. Vi förädlar vete som är vår råvara till fem huvudprodukter – glukossirap, vitalt vetegluten, etanol för human konsumtion, torkad och modifierad stärkelse samt foderråvara. Vi levererar våra produkter till livsmedelsindustrin och pappersindustri i huvudsak.

Vår produktion är en processindustri med produktion 24h om dygnet, sju dagar i veckan. Våra typiska kunder finner man inom konfektyr, glassindustri samt pappersindustrin.

Lantmännen Reppe AB finns på två orter - Lidköping och Växjö. Vi har cirka 85 anställda jämt fördelat mellan orterna.

Kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö

Lantmännen Reppe tar ansvar i hela kedjan från jord till bord. Läs mer om hur vi skapar lönsamma hållbara affärer med högsta kvalitet, livsmedelssäkerhet och ansvar för miljö. Här finns certifikat, leverantörsdokument och uppförandekod.

Till dokumenten

På Lantmännen Reppe har vi cirka 85 anställda på våra anläggningar i Lidköping och Växjö. Här kan du hitta lediga jobb hos Lantmännen.

Lediga jobb hos Lantmännen
YouTube preview

Lantmännen tar ansvar från jord till bord 

Lantmännen, ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.

Läs mer på lantmannen.com