Produktspecialist Vete

Division/företag
Sista ansökningsdag:
Plats

Hos oss får du en utmaning inom livsmedelsbranschen i en spännande miljö och att tillsammans ta ansvar från jord till bord. Samt en möjlighet att utveckla dina kompetenser i en nyckelroll och få erfarenheter, meriter och kontakter hos norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.

I rollen Produktspecialist Vete är du den på Reppe som säkerställer råvarans betydelse för våra tillverkningsprocesser vilket har en direkt inverkan på vår kvalitet och är avgörande för vår lönsamhet. Tjänsten är ny inom vår verksamhet och kommer till delar att formas av din tidigare erfarenhet, kompetens samt de insikter och slutsatser som din expertis medför. Det vi på förhand önskar fylla rollen med är:

  • Strategisk planering avseende vilka vetesorter som skall odlas för Reppes räkning
  • Samarbeta med Lantmännen Lantbruk  för att säkerställa rätt kravspecifikation avseende nya sorter
  • Driva marknaden för odling av rätt vetesorter genom tät dialog ute hos odlarna
  • Projektleda långsiktig planering för provkörningar i produktion
  • Skapa och följa upp affärskalkyler & businesscase för specifika sorter och kvaliteter

För att lyckas i denna roll behöver du akademisk relevant utbildning, så som Växtodlingsagronom eller Lantmästare. Arbetslivserfarenhet inom processindustri är starkt meriterande. Det är en fördel om du har arbetat inom livsmedelsområdet, men även läkemedel eller processindustri passar väl in för Lantmännen Reppes verksamhet. För att prestera väl i denna roll är det viktigt att du har en stor kunskap om vete och dess egenskaper. Du har en väl utvecklad systemförståelse då denna roll har kontaktytor och påverkan på flera delar av vår verksamhet.

Som person är du välorganiserad med god förmåga att planera ditt och andras arbete. Du har ett objektivt förhållningssätt samt kan urskilja viktiga detaljer i komplexa sammanhang. Du är säker i din yrkesroll och arbetsmetodik och levererar med gott resultat inom bestämda deadlines.

Vi söker kompetenta medarbetare som kan bidra till vår verksamhet. Lantmännen arbetar aktivt med att säkerställa att vår arbetsplats är utvecklande för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller funktionshinder.

Vi arbetar med löpande urval vid denna rekrytering. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.

Kontaktuppgifter

Johan Andersson
Tel: +46 010-556 11 96
Tobias Hermansson
Tel: +46 010-556 31 18

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord.

Lantmännen Reppe processar vete till högförädlade produkter, som säljs till kunder inom ett brett spektra av industrier runt om i världen. Vi är det ledande stärkelseföretaget i Norden med en bred produktportfölj som består av vodka, stärkelse, gluten och foder. Produktionen bedrivs i Lidköping och vi är cirka 65 anställda. Vår omsättning är cirka 500 MSEK och vi befinner oss i en tillväxtfas. Läs mer på www.reppe.se