Kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö

Lantmännen Reppe AB har ett verksamhetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), FSSC 22000 (livsmedelssäkerhet) och ISO 14001 (miljö). I ledningssystemet ingår även rutiner för arbetsmiljö.

Du hittar alla våra certifikat samt vår självutverdering för leverantörer samt vår uppförandekod på länkarna nedan.