Kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö

Lantmännen Reppe är, som en del av Lantmännen, en viktig aktör i spannmålsvärdekedjan från odling, inköp av råvaror, förädlingsverksamhet till försäljning och konsumtion. I hela kedjan från jord till bord arbetar Lantmännen med att ta ansvar för verksamhetens påverkan på människor, djur och miljö, och med lönsamma affärer som bidrar i hållbar riktning.

Lantmännens uppförandekod beskriver hur vi ska uppträda för att vara ett ansvarsfullt företag. På leverantörer ställs liknande krav.

Resurseffektiv produktion med hög kvalitet

Vårt arbete har störst fokus på de frågor där vi har betydande påverkan, läs mer om hållbarhetsstrategin eller vår hållning i olika frågor som är viktiga för oss. Lantmännen kommunicerar årligen resultat av arbetet i Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning.

Lantmännen Reppe erbjuder kunder biobaserade produkter med hög kvalitet. Arbetet för en alltmer resurseffektiv produktion som minskar klimatpåverkande utsläpp och en säker arbetsmiljö pågår kontinuerligt. Lantmännen Reppe har ett verksamhetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) FSSC 22000 (livsmedelssäkerhet) och ISO 14001 (miljö). Läs mer om våra certifikat, se nedan. I ledningssystemet ingår även rutiner för arbetsmiljö.

Vi arbetar för ansvarsfulla inköp och affärsrelationer med leverantörer, kunder och andra affärspartners. Självutvärdering för leverantörer finns nedan.

Läs mer om våra produkter.