Lantmännen Reppe producerar flera olika foder och biosubstratprodukter såsom kli, fodermjöl, stärk och drank.

Användningsområden

De torra forderprodukterna kli och fodermjöl används främst som foderingredienser vid tillverkning av färdiga fodermixer eller andra foderprodukter. De våta foderprodukterna används och lämpar sig bäst som djurfoder men även för rötning till biogas.